parallax background

Servicii prestate:

• Studii privind compozitia si cantitatile generate ce necesita colectare,tratare, eliminare, analiza utilizand metode econometrice (verificarea,revizuirea studiilor, planurilor ce stau la baza previziunilor utilizand metoda testarii pe baze statistice);
• Studii privind compozitia si calitatea deseului ce trebuie tratat,reciclat,valorificat;
• Elaborare solutie tehnica, propunere tehnologica aferenta proiectului (propunerea tehnologica cuprinde ansamblul metodelor, proceselor, operațiilor,echipamentelor necesare pentru tratarea deseurilor ce fac obiectul proiectului),
• Analiza costuri investitionale si de operare;
• Elaborare de solutii pentru modernizarea facilitatilor existente, propuneri de optimizare de costuri pentru proiecte implementate si in operare;
• Consultanta si asistenta tehnica asupra necesarului de utilitati aferente investitii;
• Consultantanta si asistenta tehnica pentru atragere finantare, pentru elaborare plan de afaceri;
• Elaborarea cererii de finantare pentru accesare fonduri nerambursabile;
• Consultanta, sistenta tehnica, coordonare tehnica pentru implementarea proiectului;
• Pregatire propunere tehnica, propunere financiara pentru participarea la proceduri de achizitie publica in domeniul gestionarii deseurilor (proiectare,executie, operare);
• Consultanta si asistenta tehnica in perioada de proiectare, executie, punere in functiune si testare, perioada de notificare a defectelor, receptie, pentru proiectele finantate din fonduri publice.
• Elaborare, revizuire proceduri de lucru;
• Elaborare si monitorizare rograme de instruire personal;
• Audituri operationale, monitorizare,analizare si evaluare performanta a proiectelor implementate, in operare, indiferent ca sunt implementate de noi sau de alte entitati;